CÁ TRA NGUYÊN CON
- Size: 400/600, 600/800, 800/1,000, 1,000 up (g/con) - Bỏ nội tạng, còn da, bỏ vây, có thể còn đầu hoặc bỏ đầu - Đóng gói: bulk hoặc gói kẹo, 10kg/ thùng, mạ băng tối đa 10%