CÁ TRA FILLET KHÔNG CHỈNH SỬA
- Size: 170/220, 220 up (g/miếng) - Đóng gói: Đông rời hoặc block, tùy theo yêu cầu của khách hàng