CÁ TRA ĐÔNG BLOCK ÉP CÔNG NGHIỆP
- Đóng gói: 16.5 lb hoặc 7.5 kg/block, không có bọt khí, không có bọt đá - Kích thước block: 48*25.5*6 cm - Có thể đóng gói với fillet nguyên miếng, hoặc cá vụn, hoặc trộn cả hai. - Có thể cắt thành nhiếu miếng vuông kích thước nhỏ hơn mang tính kinh tế cao.