Tin Công ty
Tin Thủy Sản
 
 
 
Tin tức
Tin Công ty
Báo cáo ngân quỹ của USDA đề xuất bỏ Chương trình Thanh tra cá da trơn

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) chịu trách nhiệm về các sản phẩm cá Siluriformes tuy nhiên Báo cáo ngân quỹ của USDA đề xuất chuyển trách nhiệm an toàn thực phẩm này trở lại cho Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) để tránh những chi phí và nỗ lực chồng chéo.

Báo cáo ngân sách của USDA đề xuất xóa bỏ các chương trình như “Dịch vụ Hợp tác Kinh doanh Nông thôn, Hỗ trợ cho vay trực tiếp cho lĩnh vực nước và nước thải, chương trình cho vay trực tiếp nhà ở cho hộ gia đình cùng với các đề xuất khác nhằm giảm sự chồng chéo. Cộng đồng nông thôn có thể được hỗ trợ bởi tài chính từ lĩnh vực tư nhân hoặc các khoản đầu tư liên bang khác cho cơ sở hạn tầng nước sạch nông thôn như Quỹ Quay vòng của Cơ quan Bảo vệ Môi trường. Bên cạnh đó, báo cáo ngân sách của USDA đề xuất xóa bỏ tất cả hỗ trợ tài chính cho một số chương trình như Chương trình Hỗ trợ Sinh khối Trồng trọt, Chương trình Tiếp cận Thị trường và Chương Trình Hỗ trợ Trồng trọt cây đặc sản. Báo cáo ngân sách cũng đề xuất chuyển giao trách nhiệm thanh tra cá họ Siluriformes trở lại cho FDA để tránh chi phí chồng chéo.

Ngân sách không bao gồm hỗ trợ tài chính cho Chương trình Thanh tra cá Siluriformes dưới sự kiểm soát của Cục Thanh tra An toàn vệ sinh thực phẩm (FSIS) thuộc USDA vì chương trình này có thể làm giảm 2,5 triệu USD từ mức hỗ trợ tài chính năm 2017. Báo cáo ngân sách đề xuất trả lại chức năng này cho FDA để tránh lãng phí.

Thông tin trên là bằng chứng cho thấy bất kỳ ai muốn giảm bớt lãng phí bằng cách bỏ các chương trình chồng chéo đều nhận thấy chương trình thanh tra cá da trơn lãng phí và tốn kém như thế nào.

(VASEP)
Xuất khẩu cá tra sang EU cần thay đổi chiến lược
Lượt truy cập: 00002