Tự giới thiệu
Sứ mệnh
Trang thiết bị
Lực lượng sản xuất
 
 
 
Giới thiệu 
TRANG THIẾT BỊ
Chúng tôi có hai nhà máy chế biến với tổng công suất là 9.000 tấn/ năm dựa trên tiêu chuẩn quản lý chất lượng HACCP để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho sản phẩm.
Nhà máy chế biến được trang bị dây chuyền, thiết bị hiện đại để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng..
Lượt truy cập: 00002