Tự giới thiệu
Sứ mệnh
Trang thiết bị
Lực lượng sản xuất
 
 
 
Giới thiệu 
LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT
Chúng tôi luôn quan tâm đến lực lượng sản xuất gồm 1.500 công nhân đã được huấn luyện lành nghề.
Lượt truy cập: 00002